1.การเชื่อมต่อแบบ Parallel จะให้ความเร็วสูงสุดในการทำงานเนื่องจากค่าเหนี่ยวนำทั้งหมดจะน้อยกว่าขดลวดเดียว.
2.การเชื่อมต่อแบบ Series จะให้แรงบิดสูงสุดเนื่องจากกระแสไฟฟ้าของไดรเวอร์เต็มรูปแบบจะไหลในแต่ละขดลวด.