เรียนรู้ วิธีทำเครื่อง 3D Printer เริ่มต้น อย่าง ง่ายๆ และ ประหยัด จาก วีดิโอ ที่ทางเราจัดทำขึ้นไว้ให้เรียนรู้กันครับ..

 

วีดิโอตอนที่ 1

 

วีดิโอตอนที่ 2

 

วีดิโอตอนที่ 2/2

 

วีดิโอตอนที่ 3

 

วีดิโอตอนที่ 4

 

วีดิโอตอนที่ 5

 

วีดิโอตอนที่ 6